/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

7th SS Textbook Solution PART 1 सातवी समाज विज्ञान स्वाध्याय उत्तरे भाग- 1

 इयत्ता - सातवी

विषय - समाज विज्ञान

सुधारित अभ्यासक्रम 2022

स्वाध्याय उत्तरे 

भाग 1       कर्नाटक राज्य पाठयपुस्तक मंडळाच्या 7वी समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तकांच्या शेवटी दिलेल्या स्वाध्यायाची उत्तरे उपलब्ध करून देत आहोत.सद्या शिक्षणाने ऑनलाइन शिक्षणाकडे एक आदर्श बदल केला आहे, त्यामुळे तंत्रज्ञानाचे फायदे आत्मसात करणे आणि विविध विषयांबद्दलची विद्यार्थ्यांची समज वाढवण्यासाठी त्याचा फायदा घेणे महत्त्वाचे आहे.
       समृद्ध वारसा,ऐतिहासिक महत्त्व आणि समृध्द संस्कृतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कर्नाटक राज्याचा इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था आणि राज्यशास्त्र यातील अद्वितीय पैलू प्रतिबिंबित करण्यासाठी समाज विज्ञान अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे.मनाची जिज्ञासा वाढवणे आणि राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपणे हे या पाठ्यपुस्तकातून समजते.
     7वी च्या समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्यायची उत्तरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे,जे विद्यार्थी,शिक्षक आणि कर्नाटकच्या इतिहास आणि संस्कृतीबद्दल उत्कट असलेल्या प्रत्येकासाठी मौल्यवान साहित्य बनवणाऱ्या आकर्षक पैलूंचा उलगडा करतील. प्राचीन सभ्यतेच्या वेधक कथांपासून ते आधुनिक इतिहासाच्या बारकाव्यांपर्यंत,आम्ही येथे प्रत्येक प्रकरणाचे उत्तरे देत आहोत.

 

इतिहास

7.म्हैसूरु आणि इतर प्रांत

8. भक्ती पंथ आणि सुफी परंपरा 


नागरिक शास्त्र


9. शासकांग, कार्यांग आणि न्यायांग शब्दावलीचा परिचय

भूगोल विज्ञान


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा