/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

Bridge Course Class - 4

 सेतुबंध कार्यक्रम 

इयत्ता- चौथी

नमुना प्रश्नपत्रिका 

सामर्थ्य यादी 

   

   


  सेतुबंध विषयी महत्वाच्या सुचना -: 

  👉सेतुबंध ही मूल्यमापन प्रक्रिया नाही,ती अध्ययन सामर्थ्याचे परीक्षण आहे.

  👉सेतुबंधातील प्रत्येक घटक पुढील शिक्षणाच्या सोयीसाठी योग्य असावा.

  👉येथे माहितीसाठी नमुना प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत.मागील इयत्तेतील अध्ययन मानकांनुसार किंवा निर्दिष्ट सामर्थ्यानुसार स्वत: च्या स्तरावर या प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जाऊ शकतात.

  👉2023 - 24 या शैक्षणिक वर्षात DSERT बेंगळूरू मार्फत प्रकाशित करण्यात आलेल्या सेतुबंध साहित्याचे भाषांतर मराठीमध्ये करून आपणास या नमून प्रश्नपत्रिका व सामर्थ्य यादी उपलब्ध करून देत आहोत.
   
  👉सेतुबंधमध्ये प्रश्नपत्रिका ही अध्ययनाचे साधन म्हणून देखील मानले जात असल्याने,ती शक्य तितकी वैविध्यपूर्ण आणि मनोरंजक असावी.

  👉विद्यार्थी आताच शाळेत आले आहेत. आल्याबरोबरच त्यांना त्यांची आणखी एक परीक्षा असे वाटू देऊ नये

  👉परिहार बोधनासाठी नमूना स्वरुपात काही उपक्रम सुचवले आहेत.तरी शिक्षकांनी आपल्या स्तरावर नवीन उपक्रमांची आखणी करावी.नवीन अध्यापन साहित्य तयार करून अध्यापन करावे.
   
  👉साफल्य परीक्षेनंतर अध्ययनात मागास विद्यार्थ्यांवर कृती संशोधन किंवा वैयक्तिक अभ्यास केल्यास विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही फायदा होऊ शकतो.

  👉साफल्य परीक्षेत सामर्थ्य प्राप्त न केलेला विद्यार्थी असल्यास निरंतर परिहार बोधनाचे नियोजन केले पाहिजे.

   

  BRIDGE COURSE LEARNING COMPETENCIES,MODEL QUESTION PAPERS

  सेतुबंध नमुना सामर्थ्य यादी,प्रश्नपत्रिका,उत्तरपत्रिका -:
  सामर्थ्य यादी  - मराठी 


  LEARNING COMPETENCIES - ENGLISH


  सामर्थ्य यादी  - गणित


  सामर्थ्य यादी - परिसर अध्ययन 

   

  पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका - मराठी


  PRE-TEST - ENGLISH

  पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका - गणित


  पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका - परिसर अध्ययन


  साफल्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका - मराठी


  POST-TEST - ENGLISH

  साफल्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका - गणित

  👉येथे स्पर्श करा.

  साफल्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका -परिसर अध्ययन

   

  इयता - 3री सेतुबंध साहित्य - CLICK HERE

  इयता - 2री सेतुबंध साहित्य - CLICK HERE


  Please Visit Our YouTube Channel SmartGuruji 

  https://youtube.com/@smartguruji2022

   ●═══════〇═══════●

  अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्या

  👉https://www.smartguruji.in

  👉https://www.smartguruji.net

  ●═══════〇═══════●

  🌈🏌️‍♀️🤽‍♂️🎨🎤🤹‍♀️🎲♟️🎮

  🔶उन्हाळी सुट्टी अभ्यास

  🔵इयत्ता - 2री ते 7वी

  👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

  https://bit.ly/उन्हाळी-सुट्टी-अभ्यास-2रीते7वी

  🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔷🔶🔷

  🟡ENGLISH SPECIAL HOMEWORK

  👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

  https://www.smartguruji.in/2023/04/write-correct-pronunciation-for.html

  Bridge Course Class -2

   सेतुबंध कार्यक्रम 

  इयत्ता- दुसरी 

  नमुना प्रश्नपत्रिका 

  सामर्थ्य यादी 

    

    


   सेतुबंध विषयी महत्वाच्या सुचना -: 

   👉सेतुबंध ही मूल्यमापन प्रक्रिया नाही,ती अध्ययन सामर्थ्याचे परीक्षण आहे.

   👉सेतुबंधातील प्रत्येक घटक पुढील शिक्षणाच्या सोयीसाठी योग्य असावा.

   👉येथे माहितीसाठी नमुना प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत.मागील इयत्तेतील अध्ययन मानकांनुसार किंवा निर्दिष्ट सामर्थ्यानुसार स्वत: च्या स्तरावर या प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जाऊ शकतात.

   👉2023 - 24 या शैक्षणिक वर्षात DSERT बेंगळूरू मार्फत प्रकाशित करण्यात आलेल्या सेतुबंध साहित्याचे भाषांतर मराठीमध्ये करून आपणास या नमून प्रश्नपत्रिका व सामर्थ्य यादी उपलब्ध करून देत आहोत.
    
   👉सेतुबंधमध्ये प्रश्नपत्रिका ही अध्ययनाचे साधन म्हणून देखील मानले जात असल्याने,ती शक्य तितकी वैविध्यपूर्ण आणि मनोरंजक असावी.

   👉विद्यार्थी आताच शाळेत आले आहेत. आल्याबरोबरच त्यांना त्यांची आणखी एक परीक्षा असे वाटू देऊ नये

   👉परिहार बोधनासाठी नमूना स्वरुपात काही उपक्रम सुचवले आहेत.तरी शिक्षकांनी आपल्या स्तरावर नवीन उपक्रमांची आखणी करावी.नवीन अध्यापन साहित्य तयार करून अध्यापन करावे.
    
   👉साफल्य परीक्षेनंतर अध्ययनात मागास विद्यार्थ्यांवर कृती संशोधन किंवा वैयक्तिक अभ्यास केल्यास विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही फायदा होऊ शकतो.

   👉साफल्य परीक्षेत सामर्थ्य प्राप्त न केलेला विद्यार्थी असल्यास निरंतर परिहार बोधनाचे नियोजन केले पाहिजे.
    

   BRIDGE COURSE LEARNING COMPETENCIES,MODEL QUESTION PAPERS

   सेतुबंध नमुना सामर्थ्य यादी,प्रश्नपत्रिका,उत्तरपत्रिका -:

   सामर्थ्य यादी  - मराठी 


   LEARNING COMPETENCIES - ENGLISH


   सामर्थ्य यादी  - गणित


   सामर्थ्य यादी - परिसर अध्ययन 

    

   पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका - मराठी


   PRE-TEST - ENGLISH

   पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका - गणित   पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका - परिसर अध्ययन


   साफल्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका - मराठी


   POST-TEST - ENGLISH

    

   इयता - 3री सेतुबंध साहित्य - CLICK HERE

   इयता - 2री सेतुबंध साहित्य - CLICK HERE


   Please Visit Our YouTube Channel SmartGuruji 

   https://youtube.com/@smartguruji2022

    ●═══════〇═══════●

   अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्या

   👉https://www.smartguruji.in

   👉https://www.smartguruji.net

   ●═══════〇═══════●

   ➡️2023-24 शैक्षणिक मार्गदर्शिका

   🔶अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर स्पर्श करा

   https://www.smartguruji.in/2023/04/annual-lesson-plan-school-time-table.html

   🌈🏌️‍♀️🤽‍♂️🎨🎤🤹‍♀️🎲♟️🎮

   🔶उन्हाळी सुट्टी अभ्यास

   🔵इयत्ता - 2री ते 7वी

   👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

   https://bit.ly/उन्हाळी-सुट्टी-अभ्यास-2रीते7वी

   🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔷🔶🔷

   🟡ENGLISH SPECIAL HOMEWORK

   👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

   https://www.smartguruji.in/2023/04/write-correct-pronunciation-for.html

   BRIDGE COURSE COMPETENCIES AND MODEL QUESTION PAPERS CLASS 4 ENGLISH (SL)

      BRIDGE COURSE 

   CLASS - 4

   SUB - ENGLISH 

   Competencies,Model Question Papers,Worksheets

       In order to create a bridge between previous academic year and current academic year’s learning out comes, the model question paper for pre-test is prepared. Teachers use the same question paper for the current year keeping in mind students learning out comes of previous year. After the pre-test, the teacher should analyze the children's pre-test results and maintain the record.

        Further, those students who are lagging in any learning outcome should be prioritized, for that learning outcome, using the model activities given in the respective learning competency or by designing similar activities, remedial teaching should be given to the students. At the end of Bridge course, assess the answer paper of the achievement test or prepare and use the question paper accordingly. Analyzing the progress of the children in the achievement test and prepare the SAP by listing the outstanding learning outcomes of the students by the respective subject teachers. Then, by preparing an action plan at their level, keeping in mind the achievement of the learning outcomes of the respective students, remedial teaching should be given to the children during the class period or in the form of homework, to achieve the learning outcomes successfully.

    

   BRIDGE COURSE 

   CLASS - 4

   SUB - ENGLISH 

   Competencies,Model Question Papers,Worksheets

   Competencies PDF  -  CLICK HERE TO DOWNLOAD


   Pre - Test Model QP  - CLICK HERE TO DOWNLOAD


   Post test Model QP  - CLICK HERE TO DOWNLOAD