/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

6th SS Textbook Solution PART 1 सहावी समाज विज्ञान स्वाध्याय उत्तरे भाग- 1

 इयत्ता - सहावी

विषय - समाज विज्ञानसुधारित अभ्यासक्रम 2022

स्वाध्याय उत्तरे 


भाग- 1


  इयत्ता 6 वी चे समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तक हे विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या सभोवतालच्या जगाबद्दल जाणून घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण संसाधन आहे.तथापि, काहीवेळा विद्यार्थ्यांना काही संकल्पना समजणे कठीण जाऊ शकते किंवा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अतिरिक्त मदतीची आवश्यकता असू शकते.इथेच पाठ्यपुस्तकावरील स्वाध्याय उपयोगी पडतात.यामुळे विद्यार्थ्यांना समजणे आणि परीक्षेची तयारी करणे सोपे होते.

    शेवटी, 6 वी चा समाज विज्ञान अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तकावरील सोडवलेले स्वाध्याय हे एक मौल्यवान संदर्भ साहित्य आहे. या स्वाध्यायमध्ये प्रश्नाचे स्पष्ट स्पष्टीकरण मिळते,भरपूर सराव प्रश्न असतात आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचतो.पाठ्यपुस्तक स्वाध्यायचा वापर करून,विद्यार्थी विषयाचे ज्ञान मिळते व परीक्षेची तयारी करण्यास मदत होते.


 घटकानुसार प्रश्नोत्तरे खालीलप्रमाणे - 


भाग- 1


इतिहास


वेदकालीन संस्कृती (सुधारित अभ्यासक्रम 2023)
 


नागरिक शास्त्र


6.नागरिक आणि नागरिकत्व 


7.लोकशाही 


8.स्थानिक प्रशासन 


9.आपले संविधानभूगोल


10.ग्लोब आणि नकाशे 


11.पृथ्वीचे स्वरूपकोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा