/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

Amendment in Teacher Transfer Rules 2022-23 शिक्षक बदली सुधारित नियम

Amendment in Teacher Transfer Rules 

शिक्षक बदली सुधारित नियम 

 


विषय: 2022-23 या वर्षातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षक आणि हायस्कूल शिक्षक / समकक्ष गट शिक्षक आणि हायस्कूल मुख्याध्यापक / समकक्ष गट अधिकारी यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांबाबत दुरुस्ती..

        संदर्भ (3) नुसार शिक्षकांची मंजूर पदे,सेवारत शिक्षक, सरकारी प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदांच्या बदलीबाबत, 26.12.2022 रोजी बदली अधिसूचना जारी करण्यात आली.विविध कारणांमुळे, सरकारला संदर्भ (4) नुसार कौन्सलिंग प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याचे आणि त्या दिवसाची सर्व प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.संदर्भ (5) नुसार बदली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली,जी सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीत बदलत्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने हा दुरुस्ती आदेश जारी करण्यात आला आहे.

 

26.12.2022 रोजीच्या अधिसूचनेप्रमाणे नियम व 08.06.2023 रोजीच्या अधिसुचनेप्रमाणे नवीन बदल खालीलप्रमाणे - : 

26.12.2022 रोजीच्या अधिसुचनेप्रमाणे

बदली प्रक्रियेसाठी मंजूर पदे, कार्यरत शिक्षक आणि शासकीय प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदांच्या माहितीनुसार अधिसूचनेच्या तारखेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या रिक्त पदांचाच विचार केला जाईल.नंतर उद्भवणाऱ्या रिक्त जागा ओळखण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये कोणतीही तरतूद नसेल,असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

08.06.2023 रोजीच्या अधिसुचनेप्रमाणे उपरोक्नत नियमात खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आला आहे.

कर्नाटक नागरी सेवा (शिक्षकांच्या बदलीचे नियमन) कायदा आणि नियम 2020 च्या कलम 10(1) नुसार 31.05.2023 या तारखेपर्यंत सरकारी प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळामध्ये मंजूर पदे, कार्यरत शिक्षक,रिक्त पदांची माहिती आणि प्राधान्य आणि सवलत या संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांनी सॉफ्टवेअरमध्ये प्रविष्ट करावी.


26.12.2022 रोजीच्या अधिसुचनेप्रमाणे

3(a) बदली अधिसूचनेच्या तारखेनुसार कमाल 5 वर्षे / 3 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 5 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी निर्दिष्ट पदांवर आणि तांत्रिक सहाय्यक पदांवर कार्यरत शिक्षकांची प्रत्येकी 2 स्वतंत्र यादी प्रदर्शित करावी.

08.06.2023 रोजीच्या अधिसुचनेप्रमाणे उपरोक्नत नियमात खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आला आहे.

दिनांक : 31.05.2023 पर्यंत कमाल 5वर्षे पूर्ण | 3 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 5 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी निर्दिष्ट पदांवर आणि तांत्रिक सहाय्यक पदांवर कार्यरत शिक्षकांची यादी जाहीर करावी.

 

वरील सुधारित बदलांचा अधिकृत आदेश खालीलप्रमाणे 

CLICK HERE 

26.12.2022 रोजीची अधिसुचना - CLICK HERE 


 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा