/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

5TH,8TH,9TH Class SA-2 EXAM 2024 SYLLABUS AND MARKS संकलित मुल्यांकन-2 (SA-2) 2024 अभ्यासक्रम व गुण विभागणी

विषय: इयत्ता 5 वी, 8 वी आणि 9 वी मुल्यांकन परीक्षा 2023-24 साठी अभ्यासक्रम आणि गुण विश्लेषण नोंदणीबाबत.

     वरील विषय आणि संदर्भाच्या संदर्भात,कर्नाटक शालेय परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाने (K.S.Q.A.A.C.) 2023-24 मधील राज्य अभ्यासक्रमाच्या सरकारी,अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील 5वी,8वी आणि 9वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन (SA-2) आयोजित करण्यात येणार आहे.KSQAAC द्वारे आयोजित सदर मूल्यमापनाचे तात्कालिक वेळापत्रक कर्नाटक शालेय परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाच्या वेबसाइटवर (https://kseab.karnataka.gov.in/) दिनांक 26.12.2023 रोजी प्रकाशित करण्यात आले आहे. सदर परीक्षेसाठी कोणता अभ्यासक्रम असेल , गुण विभागणी कशी असेल,निकालाची पद्धत कशी असेल इत्यादी विषयी शिक्षण विभागाने नवीन आदेश काढला असून त्याची माहिती खालीलप्रमाणे -
    वरील बाबीबाबत, इयत्ता 1 ते 10 मुल्यांकन आयुक्त कार्यालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग यांच्या 01-07-2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार 5वी, 8वी 9वी वर्गाच्या मूल्यमापन माहितीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे आणि त्यानुसार कार्य करण्यास सूचित केले आहे.
अभ्यासक्रम व गुण विभागणी पाहण्यासाठी खालील इयत्तेवर स्पर्श करा.



 



 

  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
  • Youtube

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा