/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

NISHTHA 4.0 KA_NEP_GC 141 - 149 Modules Answers

 

 

👉NEP-2020 संबंधी इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या शिक्षकांसाठी गुरुचेतन व निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रमांतर्गत नवीन मॉड्यूल उपलब्ध आहेत. 

👉01.06.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत एकूण 34 मॉड्यूल प्राथमिक आणि हायस्कूल शिक्षकांसाठी उपलब्ध असतील. 

 

👉141-EP ते 149-EP पर्यंत 9 मॉड्यूल सर्व प्राथमिक आणि हायस्कूल शिक्षकांनी पूर्ण करणे आवश्यक असून त्यानंतर आपण अध्यापन करत असलेल्या विषयांचे कोर्स पूर्ण करणे.

👉प्राथमिक शिक्षकांसाठी 9+6=15  - 

(9 =  KA_NEP_GC_141    -    KA_NEP_GC_149 )  +  

(6 = 150-EVS, 131-KAN, 136-MATHS, 151-EVS, 137-MATHS, 132-KAN)

👉हायस्कूल शिक्षकांसाठी 9+6=15  - 

(9 =  KA_NEP_GC_141 - KA_NEP_GC_149 )  

(139-SCIENCE, 138-MATHS, 140-SOCIAL, 133-KANNADA,134-ENG, 135-HINDI)

 

1 to 8th Class all Teacher's Modules Quiz Answers given below 

CLICK ON ATTEMPT FOR ANSWERS 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

KA_NEP_GC_141

 KA_NEP_GC_142
 

KA_NEP_GC_143
 KA_NEP_GC_144
KA_NEP_GC_145
 

KA_NEP_GC_146
KA_NEP_GC_147
 

KA_NEP_GC_148
KA_NEP_GC_149
   1 to 5th class Teacher's link

KA_NEP_GC_150 (EVS Pre Pri.,1 & 2) 


KA_NEP_GC_151 (EVS 3 to 5) 


KA_NEP_GC_131 (Kannada Pre Pri.,1 & 2) 


KA_NEP_GC_132 (Kannada 3 to 5) 


KA_NEP_GC_136 (Maths Pre Pri.,1 & 2) 


KA_NEP_GC_137 (Maths 3 to 5) 6 to 8th Teacher's linkKA_NEP_GC_134 ENGLISH


KA_NEP_GC_138 MATHS


KA_NEP_GC_139 SCIENCE


KA_NEP_GC_140 SOCIAL


मराठी भाषा मॉड्यूल
KA_NEP_GC_158_मराठी भाषा अध्ययन निष्पत्ती आणि वर्ग प्रक्रिया (सहावी ते आठवी)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा