/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

100 VERBS WITH TENSE FORMS AND MEANINGS

VERBS IN ENGLISH WITH THEIR TENSE FORMS...
 
इंग्रजी व्याकरणातील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे  verb (क्रियापद) एखाद्या वाक्यातील क्रिया दाखवण्यासाठी किंवा क्रिया पूर्ण करण्यासाठी  क्रियापद हा एक आवश्यक घटक असतो. म्हणून आपल्या दैनंदिन जीवनात जास्त प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या क्रियापदांची यादी,क्रियापदांचा अर्थ व विविध काळात त्यांची रूपे खालीलप्रमाणे आहेत.तसेच या क्रियापदांची प्रिंट काढता यावी यासाठी  शेवटी  PDF ची लिंक देण्यात आली आहे. 
 


V1

V2

V3

V4

SI.

NO.

Base Form

Simple Past

Past Participle

Continuous 

Tense

1

act

(अक्ट - अभिनय करणे)

acted

acted

acting

2

Answer

(अन्सर-उत्तर देणे)

answered

answered

answering

3

call  

(कॉल - बोलावणे)

called

called

calling

4

Care

 (केअर - काळजी करणे)

cared

cared

caring

5

clean (क्लीन - स्वच्छ करणे)

cleaned

cleaned

cleaning

6

close (क्लोज -बंद करणे )

closed

closed

closing

7

copy (कॉपी - नक्कल)

copied

copied

copying

8

end (एंड - शेवट )

ended

ended

ending

9

open (ओपन - उघडणे)

opened

opened

opening

10

order (आर्डर - आज्ञा )

ordered

ordered

ordering

11

play (प्ले - खेळणे)

played

played

playing

12

smile (स्माईल - स्मित हास्य)

smiled

smiled

smiling

13

show ( शो - दाखवणे )

showed

shown

showing

14

jump (जंप - उडी मारणे)

jumped

jumped

jumping

15

walk ( वाक - चालणे)

walked

walked

walking

16

want (वान्ट - पाहिजे असणे)

wanted

wanted

wanting

17

cost ( कॉस्ट - खर्च )

cost

cost

costing

18

cut ( कट - कापणे )

cut

cut

cutting

19

hit ( हिट - तडाखा हाणणे )

hit

hit

hitting

20

hurt ( हर्ट - दुखवणे)

hurt

hurt

hurting

21

let ( लेट - द्या )

let

let

letting

22

put (पुट - ठेवणे )

put

put

putting

23

read ( रीड - वाचणे )

read

read

reading

24

set ( सेट - घट्ट होणे )

set

set

setting

25

shut ( शट - बंद करणे )

shut

shut

shutting

 

26

bend (बेंड - वाकणे)

bent

bent

bending

27

beat (बीट - मारणे)

beat

beaten

beating

28

become (बिकम - बनणे)

became

become

becoming

29

begin (बिगिन - सुरु)

began

begun

beginning

30

break (ब्रेक - विराम )

broke

broken

breaking

31

bring (ब्रिंग - घेऊन येणे )

brought

brought

bringing

32

build (बिल्ड - बांधणे )

built

built

building

33

buy ( बाय - विकत घेणे)

bought

bought

buying

34

catch (कॅच - पकडणे )

caught

caught

catching

35

choose ( चूज - निवडणे )

chose

chosen

choosing

36

come ( कम - येणे )

came

come

coming

37

do ( डू - करणे )

did

done

doing

38

draw (ड्रा - काढणे)

drew

drawn

drawing

39

dream ( ड्रीम - स्वप्न )

dreamt

dreamt

dreaming

40

drink ( ड्रिंक - पिणे )

drank

drunk

drinking

41

drive (ड्राईव्ह - गाडी चालवणे)

drove

driven

driving

42

eat ( इट - खाणे )

ate

eaten

eating

43

fall (फाल - पडणे )

fell

fallen

falling

44

feed ( फीड - खाऊ देणे )

fed

fed

feeding

45

feel ( फील - अनुभव )

felt

felt

feeling

46

fight ( फाईट - लढणे )

fought

fought

fighting

47

find ( फाइंड -  शोधणे )

found

found

finding

48

fly ( फ्लाय -  हवेत उडणे )

flew

flown

flying

49

forget ( फोर्गेट - विसरणे )

forgot

forgotten

forgetting

50

get ( गेट - मिळवणे )

got

gotten

getting

 

51

give ( गिव्ह - देणे )

gave

given

giving

52

go ( गो - जाणे )

went

gone

going

53

hang ( हँग - फाशी देणे )

hung

hung

hanging

54

have ( हॅव - आहेत )

had

had

having

55

hear ( हियर - ऐकणे )

heard

heard

hearing

56

hide ( हाईड - लपणे )

hid

hidden

hiding

57

hold ( होल्ड - धरणे )

held

held

holding

58

keep ( कीप - ठेवणे )

kept

kept

keeping

59

know ( नो - माहीत असणे )

knew

known

knowing

60

learn ( लर्न - शिकणे )

learnt

learnt

learning

61

leave ( लिव्ह - सोडून देणे )

left

left

leaving

62

lend ( लेंड - उसने देणे )

lent

lent

lending

63

lie ( लाय - खोटे बोलणे )

lay

lain

lieing

64

lose (लुस - गमावणे )

lost

lost

losing

65

make ( मेक - बनवणे )

made

made

making

66

mean ( मीन -  म्हणजे )

meant

meant

meaning

67

meet ( मीट - भेटणे )

met

met

meeting

68

overtake (ओव्हरटेक- गाठणे )

overtook

overtaken

overtaking

69

pay ( पे -(लक्ष,भेट इ.)देणे

paid

paid

paying

70

ride ( राईड - स्वार होणे )

rode

ridden

riding

71

rise ( राईज - उदय होणे )

rose

risen

rising

72

run ( रन - पळणे )

ran

run

running

73

say ( से - सांगणे )

said

said

saying

74

see (सी - पाहणे )

saw

seen

seeing

75

sell (सेल - विकणे )

sold

sold

selling

76

send ( सेंड - पाठवणे )

sent

sent

sending

77

shake(शेक-जोराने हलणे /हलवणे)

shook

shaken

sahaking

78

shine ( शाईन - चमकणे )

shone

shone

shining

79

sing ( सिंग - गाणे )

sang

sung

singing

80

sink (सिंक - बुडणे,कोसळणे)

sank

sunk

sinking

81

sit ( सिट - बसणे )

sat

sat

sitting

82

sleep ( स्लीप - झोपणे )

slept

slept

sleeping

83

slide ( स्लाईड - घसरवणे )

slid

slid

sliding

84

speak ( स्पीक - बोलणे )

spoke

spoken

speaking

85

spend (स्पेंड -खर्च करणे )

spent

spent

spending


86

stand (स्टँड - उभे राहणे )

stood

stood

standing

87

steal (स्टील - चोरी करणे )

stole

stolen

stealing

88

stick ( स्टिक - घुसवणे)

stuck

stuck

sticking

89

study (स्टडी - अभ्यास करणे)

studied

studied

studying

90

swim ( स्वीम - पोहणे

swam

swum

swimming

91

take ( टेक - घेणे )

took

taken

taking

92

teach ( टीच - शिकवणे )

taught

taught

teaching

93

tell ( टेल - सांगणे )

told

told

telling

94

think ( थिंक-विचार करणे)

thought

thought

thinking

95

throw ( थ्रो - फेकणे )

threw

thrown

throwing

96

understand(अंडरस्टँड-समजणे)

understood

understood

understanding

97

wake ( वेक - जागे होणे )

woke

woken

waking

98

wear (वेर - परिधान करणे )

wore

worn

wearing

99

win ( विन - जिंकणे )

won

won

winning

100

write ( राईट - लिहिणे )

wrote

written

writing 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा