/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

samuhadarshak shabda


      

समूहदर्शक शब्द

 

समूह

शब्द

किल्ल्यांचा

जुडगा

खेळाडूंचा

संघ

गाईगुरांचे

खिल्लार

गुरांचा

कळप

गवताचा

भारा

गवताची

पेंडी, गंजी

चोरांची

टोळी

जहाजांचा

काफिला

तार्‍यांचा

पुंजका

तारकांचा

पुंज

द्राक्षांचा

घड, घोस

दूर्वाची

जुडी

धान्याची

रास

नोटांचे

पुडके

केसांचा

पुंजका, झुबका

आंब्यांची

राई

करवंदाची

जाळी

केळ्यांचा

घड, लोंगर

काजूंची, माशांची

गाथण

आंब्याच्या झाडाची

आमराई

उतारुंची

झुंबड

उपकरणांचा

संच

उंटांचा, लमानांचा

तांडा

नाण्यांची

चळत

नारळांचा

ढीग

पक्ष्यांचा

थवा

प्रश्नप्रत्रिकांचा, पुस्तकांचा

संच

पालेभाजीची

जुडी, गडडी

वह्यांचा

गठ्ठा

पोत्यांची, नोटांची

थप्पी

ऊसाची

मोळी

वाघाचा

वृंद

विटांचा

ढीग

कालिंगडाचा

ढीग

विद्यार्थ्यांचा

गट

माणसांचा

जमाव

माशांची

गाथण

मुलांचा

घोळका

मुंग्यांची

रांग

मेंढयाचा

कळप

विमानांचा

ताफा

वेलींचा

कुंज

साधूंचा

जथा

हरणांचा, हत्तींचा

कळप

सैनिकांची/चे

तुकडी, पलटण, पथक

लाकडांची

मोळी

पिकत घातलेल्या आंब्यांची

अढी

फळांचा

घोस

फुलझाडांचा

ताडवा

फुलांचा

गुच्छ

बांबूचे

बेट

भाकरीची

चळड

मडक्यांची

उतररंड

महिलांचे

मंडळ

सोंगट्याची

  चळत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा