/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

DRAWING PICTURES COLLECTION

प्रथम सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका / रंगभरण चित्रे 

विषय  - चित्रकला 

 

प्रथम सत्र परीक्षा  नमुना प्रश्नपत्रिका / रंगभरण चित्रे 

विषय  - चित्रकला 

 

प्रथम सत्र परीक्षा  नमुना प्रश्नपत्रिका / रंगभरण चित्रे 

विषय  - चित्रकला 


    चित्रकला म्हटलं की विद्यार्थ्यांना एक वेगळाच आनंद वाटतो.त्याच आनंदात विद्यार्थी कंटाळा विसरून तासानतास चित्र रेखाटणे,त्यात रंग भरणे यात गुंतून राहतात.म्हणून चित्रकला हा विषय न समजता एक कला म्हणून विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केला तर त्यात विद्यार्थ्यांचे वेगळे करिअर घडू शकते.यावर्षी मूल्यमापन करताना कला या PART B मधील विषयाला संबंधित असलेल्या चित्रकला विषयाची कांही रंगभरण चित्रे युक्त असलेली अनेक नमुन्यातील प्रश्नपत्रिका इथे उपलब्ध करत आहोत.पहिली पासून दहावी पर्यंतच्या इयत्तांना यांचा फायदा होईल असे आम्हाला वाटते.

प्रथम सत्र परीक्षा  नमुना प्रश्नपत्रिका / रंगभरण चित्रे 

विषय  - चित्रकला 

 

    जवळ जवळ 30 नुमने उपलब्ध असून यात विद्यार्थ्यांचा आवडता मित्र छोटा भीम,लिटल कृष्णा यासारखे कार्टून तसेच गणपती बाप्पा,फुले,पक्षी, प्राणी,रांगोळी, स्मरणचित्रे, निसर्गचित्रे,घराचे चित्र इत्यादी विषयावरील चित्रे आहेत.
    ही सर्व रंगभरण चित्रे असून यांची विभागणी वर्गानुसार केलेली नाही.कारण प्रत्येक शाळेत वेगवेगळ्या क्षमतेची मुले असतात.त्यामुळे त्या शाळेतील शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यान योग्य ठरतील अशी चित्रे निवडून त्यांचा वापर परीक्षा घेताना करावा...
 
                खाली एक नमुना दिला असून याच पद्धतीचे नमुने खालील तक्त्यात दिलेली आहे.
 

प्रथम सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका / रंगभरण चित्रे 

विषय  - चित्रकला 

नमुना क्रमांक

डाऊनलोड लिंक

नमुना चित्र क्र. 1

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 2

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 3

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 4

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 5

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 6

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 7

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 8

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 9

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 10

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 11

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 12

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 13

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र.14

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 15

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 16

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 17

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र.18

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 19

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 20

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र.21

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 22

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 23

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 24

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 25

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र.26

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 27

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 28

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 29

DOWNLOAD

नमुना चित्र क्र. 30

DOWNLOAD

 

 

 

 ❇️सर्व वर्गांसाठी उपयुक्त मराठी व्याकरण घटकानुसार माहिती❇️
🏵️शब्दांच्या जाती  

🏵️नाम व नामाचे प्रकार

🏵️वचन

🏵️विरुद्धार्थी शब्द

🏵️समानार्थी शब्द

🏵️काळ व काळाचे प्रकार

🏵️सर्वनाम 

🏵️विशेषण

🏵️क्रियापद

🏵️क्रियाविशेषण 

🏵️शब्दयोगी अव्यय 

🏵️उभयान्वयी अव्यय 
https://www.smartguruji.in/2022/02/blog-post.html

🏵️केवलप्रयोगी अव्यय 

🏵️वाक्प्रचार 

🏵️शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द 

🏵️विभक्ती व विभक्तीचे प्रकार

🏵️प्रयोग व प्रयोगाचे प्रकार 

🏵️संधी,स्वर संधी 

🏵️विरामचिन्हे

🏵️म्हणी व त्यांचे अर्थ 

🏵️समास व समासाचे प्रकार 

🏵️अव्ययीभाव समास 

🏵️तत्पुरुष समास 

🏵️द्वंद्व समास

🏵️बहुव्रीही समास 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा