/* TOC */ .table-of-contents{flex:auto;width:fit-content;background:#eee;font-size:14px;padding:11px;margin:8px 0 30px 0} .table-of-contents li{margin:0 0 0.25em 0} .table-of-contents a{color:#2a5365} .table-of-contents h4{margin:0;cursor:pointer}

SA-2 TIME TABLE DIST- CHIKKODI 1ली ते 9वी परीक्षा वेळापत्रक 2023-24

 


वर्ष - 2023-24

विषय : 2023-24 वर्षातील इयत्ता 1ली ते 9वी,वर्गांचे संकलित मूल्यमापन 2 चे वेळापत्रक.......

        राज्य अभ्यासक्रमाच्या सर्व शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित कन्नड, इंग्रजी, मराठी उर्दू आणि इतर माध्यमांच्या प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता 5, 8, 9 साठी संकलित मूल्यांकन (SA-2) दिनांक: 11 /03/2024 ते 18/03/2024 पर्यंत परीक्षा वेळापत्रकाचे परिपत्रक 05/01/2024 रोजी माननीय कार्यकारी संचालक K.S.Q.A.A.C.Bangalore यांनी प्रकाशित केले आहे. त्याच संदर्भात,इयत्ता 1 ते 4 आणि इयत्ता 6 ते 7 या वर्गासाठी संकलित मुल्यमापन (SA-2) चाचणी शालेय स्तरावर घेण्यात यावी.त्यामुळे या प्रवर्गासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे माहिती माननीय आयुक्तांच्या परिपत्रकात आधीच दिलेले आहेत.तसेच PUC द्वितीय वर्षाची परीक्षा असल्याने,एकाच कॅम्पसमध्ये 1 ते 12 किंवा इयत्ता 1 ते 10 वर्ग असलेल्या शाळांना कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागू नये यासाठी पुरेशी खबरदारी घेऊन पुढील सल्लागार सूचना जारी केल्या आहेत.

1.आवश्यकतेनुसार PUC परीक्षेच्या कार्यासाठी आवश्यक वाटेल तेव्हा कला आणि व्यावसायिक शिक्षक आणि शारीरिक शिक्षकांची नियुक्ती करणे.

2. मूल्यमापनासाठी नेमलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या शालेय स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका तयार करून त्यावर मुख्याध्यापकांचे अनुमोदन घेऊन शाळेत जमा करण्याच्या सूचना देणे आणि इतर शिक्षकांना त्यांच्या विषयांची परीक्षा योग्य क्रमाने घेणे.

3. शाळा आधारित मूल्यमापन (SBA) संदर्भात,संबंधित वर्ग/विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी भाषा आणि आवश्यक विषयांच्या संबंधात वस्तुनिष्ठ/कौशल्यनिहाय/अध्ययन निष्पत्ती आधारित/घटकनिहाय/काठिण्य पातळीनुसार गुणांचे वितरण असणारी प्रश्नपत्रिका नियमानुसार शालेय स्तरावर तयार करणे आणि परीक्षा घेणे व त्यांना संबंधित आवश्यक नोंदी ठेवणे.या संदर्भात संलग्न नमुन्याचे पुनरावलोकन करणे आणि सामग्रीमध्ये माध्यमानुसार आवश्यक बदल करणे.

4. इयत्ता 1-4 आणि 6-7 च्या SA-2 परीक्षेसाठी संबंधित वर्ग आणि विषयासाठी विहित केलेला अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन प्रश्नपत्रिका तयार करणे. 01-11-2023 ते 28-02-2024 पर्यंत पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित) आणि विद्यार्थ्यानी मिळवलेल्या गुणांचे श्रेणीमध्ये रूपांतर करणे.संबंधित परीक्षेचे गुण आणि श्रेणी आधारित आवश्यक नोंदी/प्रगती नोंदी ठेवण्यासाठी कार्यवाही करणे,विद्यार्थीनिहाय प्रगतीपुस्तिका ठेवणे.

5. नियोजित वेळी मूल्यांकनासाठी विद्यार्थी कोणत्याही कारणास्तव गैरहजर राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मुलाच्या CHILD PROFILE मध्ये केलेल्या नोंदीनुसार क्रियाकलापांच्या आधारे मुलाचे मूल्यांकन करणे.

6. इयत्ता 1 ते 5 च्या संदर्भात, अंतिम निकाल FA-1, FA- 2, FA- 3, FA-4, SA-1 आणि SA-2 अनुक्रमे 15+15+15+15+20+20=100 प्रमाणे तसेच इयत्ता 6 ते 7 चे निकाल अनुक्रमे 15+15+ 15+15+20+20=100 आणि इयत्ता 8 वी साठी 10+10+10+10+30+30=100 प्रमाणे विचार करावा आणि इयत्ता 9 मधील अंतर्गत मूल्यांकन आणि लिखित गुणांचा विचार करून S.A.-2 च्या बदल्यात घेण्यात येणाऱ्या मुल्यांकनाचे घेतलेल्या मूल्यमापनाची चाचणी निकालाचा न्याय.

7.दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आणि दिलेल्या सूचनांनुसार वर्ग 1 ते 9 साठी विषयवार/वर्गनिहाय मूल्यमापन करणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे. समुदाय दत्त शाला कार्यक्रम घेऊन पालक व एसडीएमसी सभेत शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीबद्दल चर्चा करणे व निकाल जाहिर करणे आणि हा SAT सॉफ्टवेअरमध्ये नमूद करणे अनिवार्य आहे.नियमांनुसार पुढील वर्गात बढती देण्यासाठी कारवाई करणे.

8. SSLC परीक्षा दिनांक: 25/03/2024 पासून सुरू होत आहे.या तारखेपूर्वी मूल्यांकन कार्य पूर्ण करणे आणि वैयक्तिक आणि एकत्रित मूल्यमापन नोंद वहीमध्ये त्याची नोंद करणे.

9. क्षेत्र शिक्षण अधिकारी/BRC व संबंधित अधिकाऱ्यानी यासंबंधी सभा घेऊन योग्य सूचना द्याव्यात.

10. पुढील वर्षाचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी 10 एप्रिलपूर्वी त्यांच्या शालेय स्तरावर सभा घ्यावी आणि मुलांना सुट्ट्यांमध्ये नियमित अभ्यास करण्याच्या सूचना द्याव्यात.

                       इयत्ता 1ली  ते 3री

इयत्ता

दिनांक

वेळ

विषय

लेखी

तोंडी

1 – 3

11.03.2024

10.30 ते 12.00

प्रथम भाषा

30

20

12.03.2024

10.30 ते 12.00

द्वितीय भाषा

10

40

13.03.2024

10.30 ते 12.00

परिसर अध्ययन

30 

     20

14.03.2024

10.30 ते 12.00

गणित 

30

20


 सुचना - 

शैक्षणिक मार्गदर्शिका 2023-24 मध्ये सूचित केल्याप्रमाणे 1-11-2023 ते 28-02-2024 पर्यंत पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा घेणे.

इयत्ता 1 ते 3 च्या संदर्भात, अंतिम निकाल FA-1, FA- 2, FA- 3, FA-4, SA-1 आणि SA-2 अनुक्रमे 15+15+15+15+20+20=100 प्रमाणे करावा.


      इयत्ता 4थी परीक्षा वेळापत्रक
 

इयत्ता

दिनांक

वेळ

विषय

लेखी

तोंडी

4

11.03.2024

10.30 ते 12.00

प्रथम भाषा

40

10

12.03.2024

10.30 ते 12.00

द्वितीय भाषा

40

10

13.03.2024

10.30 ते 12.00

परिसर अध्ययन

40

      10

14.03.2024

10.30 ते 12.00

गणित 

40

10


 सुचना - 

👉2023-24 शैक्षणिक वर्षासाठी शैक्षणिक मार्गदर्शकामध्ये दिलेल्या SA-2 मूल्यांकनासाठी नोव्हेंबर 2023 ते फेब्रु-2024 पर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा विचार करणे.

👉 SA-2 च्या मूल्यांकनासाठी,सर्व भाषा आणि मुख्य विषयांचे मूल्यमापन 10 गुण तोंडी आणि 40 गुण लिखित स्वरूपात करण्यात यावे.एकूण 50 गुणांची परीक्षा घेऊन त्याचे 20 गुणांमध्ये रूपांतर करावे.

👉शेवटी निकालाचे विश्लेषण FA-1, FA-2,FA-3,FA-4, SA-1 आणि SA-2 15+15+15+15+20+20= 100 याप्रमाणे करावे.

इयत्ता 6वी/7वी परीक्षा वेळापत्रक
(6 – 7 )

इयत्ता

दिनांक

वेळ

विषय

लेखी

तोंडी

6 – 7

11.03.2024

10.30 ते 12.00

प्रथम भाषा

40

10

12.03.2024

10.30 ते 12.00

द्वितीय भाषा

40

10

13.03.2024

10.30 ते 12.00

तृतीय भाषा

40

10

14.03.2024

10.30 ते 12.00

गणित  

40

10

15.03.2024

10.30 ते 12.00

विज्ञान 

40

10

16.03.2024

08.00 ते 09.30

समाज विज्ञान

40

10

18.03.2024
19.03.204


10.30 ते 12.00
10.30 ते 12.00
शारीरिक व आरोग्य शिक्षण कला शिक्षण कार्यानुभव/चित्रकला/संगीत 


40
40


10
10

 


सूचना - 
👉2023-24 च्या शैक्षणिक मार्गदर्शकामध्ये दिलेल्या SA-2 मूल्यमापनासाठी नोव्हेंबर-2023 ते फेब्रुवारी-2024 अभ्यासक्रमाचा विचार करणे.

👉SA-2 मूल्यांकनासाठी सर्व भाषा आणि मुख्य विषय 10 गुण तोंडी आणि 40 गुण लेखी,एकूण 50 गुण त्या 50 गुणांचे 20 गुणांमध्ये रूपांतर करणे.

👉शेवटी निकालाचे विश्लेषण FA-1, FA-2, FA-3, FA-4, SA-1 आणि SA-2 10+10+10+10+30+30=100 या प्रमाणे करावे. 

इयत्ता - पाचवी संकलित मुल्यांकन-2 (SA-2) 2024 अंतिम वेळापत्रक 

इयत्ता – पाचवी

संकलित मूल्यमापन – 2 (SA-2)

अंतिम वेळापत्रक 

दिनांक & वार

विषय

वेळ (PM)

कमाल गुण- एकूण वेळ

सोमवार

11.03.2024

प्रथम भाषा

कन्नड

मराठी

हिंदी 

उर्दू 

इंग्रजी

तेलगु 

तमिळ 

 

 

2.30 ते 4.30

40 गुण  

 

2 तास

मंगळवार

12.03.2024

द्वितीय भाषा

कन्नड

इंग्रजी

2.30 ते 4.30

40 गुण


2 तास

बुधवार

13.03.2024

परिसर अध्ययन

2.30 ते 4.30

40 गुण


2 तास

गुरुवार 14.03.2024

गणित 

2.30 ते 4.30

40 गुण

2 तासइयत्ता - आठवी  संकलित मुल्यांकन-2 (SA-2) 2024 अंतिम वेळापत्रक

इयत्ता इयत्ता – आठवी

संकलित मूल्यमापन – 2 (SA-2)

अंतिम वेळापत्रक 

दिनांक & वार

विषय

वेळ(PM)

कमाल गुण- एकूण वेळ

सोमवार

11.03.2024

प्रथम भाषा

कन्नड

मराठी

हिंदी 

उर्दू 

इंग्रजी

इंग्रजी (NCERT)

तेलगु 

तमिळ

संस्कृत  

2.30 ते 5.00

50 गुण

2.30 तास

मंगळवार

12.03.2024

द्वितीय भाषा

कन्नड

इंग्रजी

2.30 ते 5.00

50 गुण 

2.30 तास

बुधवार

13.03.2024

द्वितीय भाषा

हिंदी

हिंदी

(NCERT)

कन्नड

इंग्रजी

अरेबी

पारशी

उर्दू

संस्कृत

कोकणी

तुळू

2.30 ते 5.00

50 गुण2.30 तास

गुरुवार

14.03.2024

गणित

2.30 ते 5.00

50 गुण 

2.30 तास

शुक्रवार

15.03.2024

विज्ञान  

2.30 ते 5.00

50 गुण 

2.30 तास

शनिवार 

16.03.2024

समाज विज्ञान  

2.30 ते 5.00

50 गुण 

2.30 तास

सोमवार

18.03.2024

शारीरिक शिक्षण

2.30 ते 5.00

50 गुण 

2.30 तास


इयत्ता - नववी  संकलित मुल्यांकन-2 (SA-2) 2024 अंतिम वेळापत्रक 

इयत्ता इयत्ता – नववी

संकलित मूल्यमापन – 2 (SA-2)

अंतिम वेळापत्रक 

दिनांक & वार

विषय

वेळ (PM)

कमाल गुण- एकूण वेळ

सोमवार

11.03.2024

प्रथम भाषा

कन्नड

मराठी

हिंदी 

उर्दू 

इंग्रजी

इंग्रजी (NCERT)

तेलगु 

तमिळ

संस्कृत  

2.00 ते 5.15

100 गुण3.15 तास

मंगळवार

12.03.2024

द्वितीय भाषा

कन्नड

इंग्रजी

2.00 ते 5.00

80 गुण

3 तास

बुधवार

13.03.2024

द्वितीय भाषा

हिंदी

हिंदी

(NCERT)

कन्नड

इंग्रजी

अरेबी

पारशी

उर्दू

संस्कृत

कोकणी

तुळू

2.00 ते 5.00

80 गुण3 तास

गुरुवार

14.03.2024

गणित

2.00 ते 5.00

80 गुण

3 तास

शुक्रवार

15.03.2024

विज्ञान  

2.00 ते 5.00

80 गुण

3 तास

शनिवार 16.03.2024

समाज विज्ञान  

2.00 ते 5.00

80 गुण

3 तास

सोमवार

18.03.2024

शारीरिक शिक्षण

2.00 ते 5.00

80 गुण

3 तास

1ली ते 9वी परीक्षा वेळापत्रक pdf

5वी,8वी व 9वी वार्षिक मुल्यांकन सुधारित वेळापत्रक

5वी,8वी व 9वी वार्षिक मुल्यांकन संबंधी अधिकृत वेळापत्रक पाहण्यासाठी CLICK HERE वर स्पर्श करा...

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 


  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
  • Youtube
 

DOWNLOAD CIRCULAR 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा